ADDRESS

Dølasletta 7
3408 Tranby, Lier kommune

PHONE

+47 91743082

Bedrift

Vi har og har hatt avtaler med flere bedrifter.

Norges Varemesse og SSB er noen av de

  • Vi kan behandle dine ansatte i våre lokaler
  • Vi kan komme til deres arbeidsplass og behandle der
  • Vi kan komme til deres arbeidsplass og gjennomgå ergonomiske tilpasninger og gi råd angående innkjøp av hjelpemidler og kontormøbler

Det er bare å ta kontakt på tlf: 91743082 eller epost: tranby@nprapatsenter.no eller bare stikke innom klinikken.

Muskel- og skjelettplager fører til nedsatt produktivitet, økte utgifter og høyere sykefravær.

Muskel og skjelettdiagnoser er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Denne gruppen lidelser stod for 40,7 prosent av antall sykefraværsdagsverk og 36,2 prosent av alle sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2011. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 0,7 og 0,6 prosentpoeng sammenliknet med 2. kvartal 2010.

Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggsmerter etc. Hovedårsakene er mye stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Dette koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet.

En undersøkelse SINTEF har gjort for NHO viser at en ansatt som er borte fra jobben koster gjennomsnittlig 2600 kroner pr sykedag! Det er med andre ord mye penger for bedriften å spare ved å få sykefraværet ne